Page 1 - bulten-eylul-aralik-2022-v10-yayinlar
P. 1

K AMU DENET ÇİLİĞİ KURUMU    BÜLTEN       HAK ARAMA KURUMU
                                         SAYI: 25 | EYLÜL - ARALIK 2022


                 “GÖÇ VE İNSAN HAKLARI”               ULUSLARARASI KONFERANSI


                İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

   Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç ve                     Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi
   Heyeti 18-20 Ekim 2022 Tarihleri Arasında                 Tunçak, 23. Çocuk Forumu Programına Katıldı
   Azerbaycan’da Temaslarda Bulundu                     Kamu Denetçiliği Kurumu, 2023 Yılı Bütçesi
                     TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşüldü


        /TRombudsman                               www.ombudsman.gov.tr
   1   2   3   4   5   6