Page 1 - bulten-mayis-agustos-2022-yayinlar
P. 1

K AMU DENET ÇİLİĞİ KURUMU    BÜLTEN       HAK ARAMA KURUMU
                                        SAYI: 24 | MAYIS - AĞUSTOS 2022   “ EGE DENİZİNDEKİ GERİ İTMELER VE

    BOĞULAN İNSAN HAKLARI     “
    ÖZEL RAPORU AÇIKLANDI
       Avrupa Ombudsmanlık Enstitüsü                   KDK Ombudsmanlık Topluluğu Öğrencileri
         Toplantısı İstanbulda Yapıldı                  Kızılay Heybelida Kampında Buluştu


                    Türk Devletleri Ombudsmanlar
                    Birliği Bursada Kuruldu


        /TRombudsman                               www.ombudsman.gov.tr
   1   2   3   4   5   6